Förlagsinsats

Förlagsinsats kallas den kapitalinsats som icke-medlemmar tillför en ekonomisk förening.

Genom förlagsinsatser kan föreningen skaffa kapital utan att behöva ta in nya medlemmar. Förlagsinsatser har en mellanställning mellan skulder och eget kapital. Den som har en förlagsinsats har en efterställd fordran på föreningen. Skulle föreningen gå omkull får man bara återbetalning efter att alla andra fordringsägare fått betalt, om det då finns några pengar kvar.

För varje förlagsinsats måste föreningen utfärda ett förlagsandelsbevis.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för förlagsinsats - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.