Förräntningsmarginal

Förräntningsmarginal är ett nyckeltal som mäter företagets förmåga att betala de finansiella kostnaderna. Läs mer under det mer frekvent använda begreppet räntetäckningsgrad.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för förräntningsmarginal - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.