Fast driftställe

Med fast driftställe avses en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken en näringsverksamhet bedrivs helt eller delvis.

Fast driftställe kan exempelvis vara

• plats för företagsledning

• filial

• kontor

• fabrik

• verkstad.

Fast driftställe är ett skattebegrepp som främst används på inkomstskatte- och momsområdet.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.