Fast driftställe

Med fast driftställe avses en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken en näringsverksamhet bedrivs helt eller delvis.

Fast driftställe kan exempelvis vara

• plats för företagsledning

• filial

• kontor

• fabrik

• verkstad.

Fast driftställe är ett skattebegrepp som främst används på inkomstskatte- och momsområdet.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för fast driftställe - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.