Fast växelkurs

Fast växelkurs innebär att en valuta har en fixerad växelkurs (bestämd nivå eller inom ett spann) mot en eller flera andra valutor. Detta kan uppnås antingen genom att ett land ensidigt knyter sin valuta till en annan (och då själv försvarar kursen genom att sänka eller höja styrräntan samt genom att köpa och sälja valuta), eller genom att flera länder samarbetar inom ett växelkurssystem.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för fast växelkurs - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.