Företagande / Filial – vad är det?

Filial – vad är det?

Faktagranskad artikel

I den här artikeln tittar vi närmare på vad en filial är, hur du startar en filial och några av de krav som ställs på filialen och företaget bakom. 

Publicerad: 2019-03-06
En filial är inget svenskt aktiebolag

Med filial menar man ett utländskt företag som bedriver näringsverksamhet i Sverige genom ett avdelningskontor med självständig förvaltning. En filial är ingen egen juridisk person och att registrera en filial innebär inte att du startar ett aktiebolag. Filialen kommer att få ett eget organisationsnummer i Sverige och det är svenska regler som gäller – men filialen är ändå ingen juridisk person utan en del av det utländska företaget. Det utländska företaget får inte ha mer än en filial i Sverige.

Fyra steg för att starta en filial

Att starta en filial kan delas upp i fyra steg. Först behöver ett utländskt företag bestämma sig för att starta sin verksamhet i Sverige genom en filial. Därefter ska en vd utses och en särskild fullmakt ordnas. Filialen ska sedan anmälas till Bolagsverket och i samband med det ska även en avgift på 2 000 kr betalas. Processen avslutas med att Bolagsverket registrerar filialen.

Det finns krav på både filialen och det utländska företaget bakom filialen. Här nedan följer några exempel:

  • Filialen ska ha en egen bokföring som är skild från det utländska företagets.
  • Filialen ska varje år skicka in en årsredovisning för det utländska företaget och eventuellt även för filialen.
  • Skatter och avgifter ska betalas när det är nödvändigt.
  • Det utländska företaget måste följa de regler som gäller i landet.
Filial som avslutas

För att avregistrera en filial hör man av sig till Bolagsverket. Det kan t ex handla om att företaget som har filialen går i konkurs eller att verksamheten i filialen upphör.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!