Finansbolag

Ett finansbolag är ett aktiebolag som driver finansieringsverksamhet genom att lämna krediter, förvärva fordringar eller upplåta lös egendom till nyttjande (t ex i form av leasing). Finansbolagen står under tillsyn av Finansinspektionen.

finansiell leasing

se leasing.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för finansbolag - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.