Finanspolitik

Politik som handlar om att använda skatter och offentliga utgifter för att påverka efterfrågan i ekonomin så att produktion, arbetslöshet och inflation stabiliseras. Om staten för att möta en lågkonjunktur ger ut mer pengar, t ex i form av arbetslöshetsersättning, än man tar in i form av skatter, ökar köpkraften i samhället. Folk kan konsumera mer, företag kan sälja mer och anställa mer arbetskraft. På motsvarande sätt minskar köpkraften om staten för att möta en högkonjunktur ger ut mindre pengar än man tar in i form av skatter.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för finanspolitik - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.