Firma

Med firma menas namnet på ett företag. Den tidigare Firmalagen (1974:156) ersattes 1 januari 2019 av Lag om företagsnamn (2018:1653). I den nya lagen har man ändrat från begreppet firma till begreppet företagsnamn

Företagsnamnet kan skyddas genom registrering hos Bolagsverket eller genom inarbetning. Ensamrätten till ett företagsnamn innebär att andra hindras från att använda liknande namn.

I dagligt tal används ofta firma som synonym till företag.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för firma - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.