Företagande / Fler företag vill växa trots utmaningar

Fler företag vill växa trots stora utmaningar  

– visar undersökning från Tillväxtverket 
Faktagranskad artikel

Trots ekonomisk osäkerhet, hög inflation och avmattning i ekonomin ökar andelen företag som vill växa, ett trendbrott jämfört med utvecklingen de senaste åren. Men samtidigt som fler företag vill växa är det även fler som har svårt att hitta rätt kompetens. Det visar Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2023.

Publicerad: 2023-10-23

Undersökningen är Sveriges mest omfattande enkätundersökning om vilka möjligheter och svårigheter små och medelstora företag upplever i sin vardag och vad de tror om sin framtid. Med svar från över 6 600 företag ger undersökning goda insikter i det svenska företagsklimatet.

– Den höga tillväxtviljan visar på en stark framtidstro och motståndskraft hos de små och medelstora företagen. Extra utmärkande är den höga tillväxtviljan i norra Sverige där den gröna omställningen pågår för fullt, säger Elisabeth Backteman, generaldirektör vid Tillväxtverket.

Företagen uppger kompetensutveckling som den viktigaste åtgärden för tillväxt, samtidigt som kompetensbrist upplevs som det främsta hindret för att växa. Utmaningen att hitta rätt tillgång på arbetskraft och kompetens växer ju större företagen är.

Med Björn Lundén Bokföring sköter du företagets bokföring smidigt på webben och i mobilen.  Prova gratis i 30 dagar.

Fyra av fem företag har försökt rekrytera

Undersökningen visar att en överväldigande majoritet av företagen har försökt att anställa personal de senaste tre åren. Hela fyra av fem företag har försökt rekrytera, vilket är en markant ökning jämfört med 2020.

– Det är positivt att företagen vill anställa och växa, men oroande att företagen upplever så stora problem med att hitta rätt kompetens att det påverkar deras möjlighet att växa, säger Elisabeth Backteman.

Undersökningen ger en övergripande bild av situationen för små och medelstora företag när det gäller tillväxthinder, lagar och regler, företagens hållbarhetsarbete samt deras marknader och kunder.

Till undersökningen »

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!