FOB

FOB är en förkortning för free on board ("fritt ombord"), som är ett av de vanligaste leveransvillkoren vid internationella transporter.

Enligt Incoterms innebär FOB att säljaren fullgjort sin skyldighet att avlämna godset när detta passerat fartygets reling i angiven lastningshamn. Köparen svarar för alla kostnader från denna punkt.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för FOB - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.