FOS-förfrågan

För att underlätta arbetsgivarens administration av skatteavdrag har Skatteverket skapat vissa elektroniska
frågerutiner mot det centrala skatteregistret (CSR)s k FOS-förfrågan (tidigare benämnd CSR-förfrågan). Med hjälp av dessa rutiner kan arbetsgivare/utbetalare få de uppgifter som krävs för att göra skatteavdrag utan att arbetstagaren/betalningsmottagaren behöver visa upp sin A-skattsedel.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för FOS-förfrågan - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.