Företagande / Franchising

Franchising - Fördelar och nackdelar

Faktagranskad artikel

I den här artikeln tittar vi på vad franchising innebär, fördelarna respektive nackdelarna med att vara franchisetagare och skillnaden mellan att vara anställd och att vara egen företagare. 

Publicerad: 2020-12-22

Vad är franchising?

Franchising är ett sätt att driva ett företag där det redan finns en färdig organisation och ett färdigt koncept utformat av franchisegivaren. Franchisetagarna har samma utformning på sina företag, så att kunderna upplever det som ett och samma företag.

Franchising bygger på samarbete mellan två självständiga parter. Franchisetagaren betalar normalt en startavgift och en löpande serviceavgift till franchisegivaren. Den löpande avgiften kan beräknas på olika sätt, vanligtvis med en viss procent av franchisetagarens försäljning plus en fast månadsavgift.

För detta får franchisetagaren använda franchisegivarens namn men kan även få hjälp med exempelvis inköp och marknadsföring. Rättigheter och skyldigheter finns i ett franchiseavtal, som normalt är mycket omfattande.

Fördelar med att vara franchisetagare

De fördelar som brukas räknas upp med att vara franchisetagare jämfört med att starta på egen hand är följande:

 • Ett beprövat affärssystem
  Du behöver inte starta från början. Tiden jämfört med om du skulle bygga upp ditt eget företag och affärssystem från början fram till att du får ett resultat för ditt arbete blir kortare om du är franchisetagare.

 • Utbildning och know-how
  Du behöver inte lära dig företagandets villkor helt på egen hand och du kan därmed undvika onödiga och kostsamma misstag.

 • Administrativa tjänster och löpande support

  Du får hjälp med administration och löpande support så att du kan koncentrera dig på dina kunder och på att finna nya kunder.

 • Finansiering
  Det kan vara lättare för dig att finansiera din verksamhet med banklån och leverantörskrediter då du arbetar under ett redan välkänt varumärke.

 • Billigare inköp och bättre leveransvillkor
  Du blir en del av en större kundgrupp och får därför del av exempelvis inköpsrabatter mm från leverantörer.

 • Marknadsföring
  Du behöver inte marknadsföra din verksamhet helt på egen hand med exempelvis dyra annonser eftersom du blir en del av franchisekedjans marknadsföring.

 • Bra affärsläge både fysiskt och på nätet
  Du får lättare att förhandla med fastighetsägare om bra butikslägen eftersom du verkar under ett välkänt varumärke. Och inte mindre viktigt – du får även draghjälp när det gäller att synas på nätet, t ex när någon söker efter ett företag i din bransch.

 • Tillgång till ett geografiskt område
  Du kan få möjligheten att med ensamrätt sälja varor eller tjänster under ett välkänt varumärke inom ett angivet geografiskt område.

 • Du äger din affärsverksamhet
  Du äger och driver din verksamhet som egen företagare – dock inom ramen för franchisegivarens affärssystem.

 • Ett nätverk av företagare
  Du blir en del av ett nätverk av flera egna företagare (franchisetagare) som du kan utbyta erfarenheter med.

Nackdelar med franchising

De nackdelar som man brukar peka på med att driva företag som franchisetagare jämfört med att driva företag på egen hand, är följande:

 • Du måste följa franchisegivarens regler för affärssystemet.

 • Du måste tåla franchisegivarens kontroll av din verksamhet.

 • Du måste betala en inträdesavgift, förutom dina investeringar och startkostnader.

 • Du måste betala löpande royalty/serviceavgifter oavsett hur din verksamhet går.

 • Du måste uppnå en viss minimiförsäljning.

 • Du kan handla enbart från sådana leverantörer som franchisegivaren godkänt och ibland finns det restriktioner för vilka kunder du får sälja till.

 • Du måste löpande uppgradera inredning och sortiment i takt med att franchisegivarens affärssystem utvecklas.

 • Du kan inte sälja din verksamhet till vem du vill.

 • Du kan skadas om annan franchisetagare i franchisekedjan misssköter sig genom att exempelvis inte upprätthålla affärssystemets kvalitetskrav. Kunden gör sällan någon skillnad mellan din butik och andra butiker i franchisekedjan.

Om du anser att nackdelarna med franchising överväger fördelarna ska du naturligtvis inte bli franchisetagare.

Som franchisetagare är du företagare – inte anställd

Du måste vara fullt medveten om att du som franchisetagare är en egen företagare och inte är anställd.

Du omfattas inte av det arbetsrättliga regelverk eller det sociala förmånssystem som finns för anställda. Istället omfattas du av dessa regler när det handlar om arbetsgivarens skyldigheter och rättigheter.

I våra böcker Enskild firma och Eget aktiebolag läser du utförligt om att starta och driva företag.

Artikeln är skriven av Dan-Michael Sagell som driver advokatbyrån Sagell & Co.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!