Generalagentur

Generalagentur innebär en ensamrätt att sälja en produkt inom ett geografiskt område, ofta inom ett land.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för generalagentur - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.