Generationsskifte

Ett generationsskifte innebär att föräldrar överlåter en näringsverksamhet till sina barn, som fortsätter att driva verksamheten.

En överföring av ett företag till nästa generation görs normalt på något av följande tre sätt:

• genom arv eller testamente

• genom gåva

• genom försäljning.

Ofta kombineras de olika sätten i syfte att uppnå positiva skatteeffekter.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för generationsskifte - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.