Generell borgen

En generell borgensförbindelse innebär att borgensmannen lovar att betala alla nuvarande och framtida skulder hos en viss fordringsägare, som en viss gäldenär inte kan betala.

Eftersom detta är ett mycket stort och omfattande ansvar för en borgensman, kan det vara svårt att få en sådan säkerhet. Det går dock att begränsa en generell borgen till att bara gälla ett visst belopp, en så kallad beloppsbegränsad generell borgen.

En generell borgensförbindelse är vanligtvis en proprieborgen.

En generell borgen är en fristående ansvarshandling som kan sägas upp av borgensmannen, till skillnad mot en borgen som endast avser en speciell skuld.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för generell borgen - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.