Företagande / Hälften av företagen har fått stöd under pandemin

Hälften av företagen har fått stöd under pandemin

Faktagranskad artikel

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, har tillsammans med Svenskt Näringsliv gjort en enkätstudie bland drygt 2 000 företag som fått svara på vilka pandemistöd de har tagit del av och vilka effekter de bedömer att stöden har haft. 

Publicerad: 2021-09-09
Stöd vid korttidsarbete populärast

Under pandemin har det införts åtgärder och stöd för att mildra de ekonomiska effekterna som virusutbrottet haft för många företag. Undersökningen visar att ungefär hälften av företagen har tagit emot ett riktat stöd. Populärast har stödet vid korttidsarbete varit och ca 40% av företagen har någon gång nyttjat det.

Stöden har i hög grad gått till företag som haft de största omsättningstappen. Störst antal pandemistöd har gått till kundnära tjänstebranscher, som t ex hotell- och restaurangverksamhet.

Har påverkat företagens resultat positivt

Företagen bedömer att stöden har påverkat resultatet positivt och minskat behovet av uppsägningar. Stöden har även minskat betalningsproblemen och risken för konkurs och nedläggning, särskilt för de mindre företagen.

Trots att utformningen av stöden skedde under stark tidspress så har de alltså varit träffsäkra. 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!