Högkonjunktur

Högkonjunktur är ett ekonomiskt tillstånd som präglas av hög produktion, hög sysselsättning, hög inflation och stora investeringar inom näringslivet. Man kan också uttrycka det som att högkonjunktur råder när ekonomin växer snabbare än den långsiktiga trenden i ett samhälle.

Motsats: lågkonjunktur.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för högkonjunktur - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.