Halvfabrikat

Med halvfabrikat menas en bearbetad men inte färdigförädlad produkt/råvara som ska ingå som en komponent (insatsvara) i en annan produkt. Den som levererar halvfabrikat kallas underleverantör.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för halvfabrikat - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.