25% rabatt på alla program!

Handelskammare

En fri och obunden regional näringslivsorganisation som verkar för att främja näringslivet i regionen.

I Sverige finns för närvarande tolv regionala handelskammare. Varje handelskammare ägs av sina medlemmar, som normalt består av företag, kommuner och andra organisationer.

Medlemmarna utser kammarens styrelse.

Flertalet av landets handelskamrar är medlemmar i Svenska Handelskammarförbundet, som är ett samarbetsorgan för handelskamrarna i Sverige.

Svenska handelskamrar finns även i utlandet. Dessa finansieras och styrs av medlemsföretagen i respektive land.

Företagande - Ordförklaring för handelskammare - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.