Holdingbolag

Ett holdingbolag är ett bolag som bildas för att utöva ledning och kontroll över andra företag genom att holdingbolaget förvärvar röstmajoritet i andra företag. Moderföretag blir ofta holdingbolag vid förvärv i samband med interna aktieöverlåtelser, generationsskifte och köp via aktiebolag.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för holdingbolag - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.