Företagande / Husarbete kan betalas via avräkningskonto

Husarbete kan betalas via avräkningskonto

Faktagranskad artikel

Högsta förvaltningsdomstolen godkände att en ROT-faktura hade betalats genom en debitering på avräkningskontot i köparnas fåmansbolag. Därmed fanns det ingen grund för Skatteverket att neka utföraren utbetalning. 

Publicerad: 2019-03-10
Skattereduktion för husarbete

Ett byggbolag utförde arbete på Annas och Brittas fastighet. På fakturan, som var ställd till Britta, framgick det att den totala arbetskostnaden var 200 000 kr. Efter ROT-avdrag enligt fakturamodellen på halva arbetskostnaden (100 000 kr) var det totala fakturabeloppet 200 000 kr inklusive moms.

Fakturan betalades av Annas och Brittas aktiebolag och bokfördes som betald genom att de båda delägarnas avräkningskonto debiterades, dvs delägarnas fordran på bolaget minskade med fakturabeloppet.

Skatteverket godkände inte utbetalningen

Byggbolaget begärde utbetalning från Skatteverket med 100 000 kr. Skatteverket beslutade dock att inte godkänna utbetalningen eftersom de ansåg att en bokning på ett avräkningskonto inte var en faktisk betalning.

Byggbolaget överklagade Skatteverkets beslut och domen avgjordes slutligen i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2050-14).

Kunde visa att köparen haft en utgift

Enligt HFD är en förutsättning för skattereduktion att köparen haft utgifter för utfört arbete. Anna och Britta hade en utgift genom den debitering som gjorts av deras avräkningskonto samma dag som bolaget betalade fakturan. Debiteringen minskade fordran på avräkningskontot som kunde styrkas av skuldebrev, kontoutdrag och inkomstdeklarationer.

Enligt HFD:s mening innebar detta att byggbolaget uppfyllt de krav som ställs för utbetalning genom att de kunnat visa att betalning skett och att Anna och Britta haft utgifter för det utförda arbetet vid tidpunkten för ansökan om utbetalning. Enligt HFD fanns det därför ingen grund för Skatteverket att inte medge byggbolaget utbetalning för det aktuella ROT-arbetet.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!