IBAN

IBAN är en förkortning för International Bank Account Number.

IBAN är ett internationellt kontonummersystem som används av bankerna vid betalningar mellan länder inom EU och EES (se EES-länder).

Avsikten med IBAN är att minska risken för felaktiga kontonummer vid utlandsbetalningar och att öka automatiseringen för de gränsöverskridande betalningarna samt att garantera att betalningarna når fram.

Ett svenskt IBAN består alltid av 24 tecken och kan se ut så här: SE3550000000054910000003

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för IBAN - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.