Illikviditet

Illikviditet innebär att en verksamhet saknar likvida medel som kassa eller bankmedel. Det bör då finnas andra tillgångar som snabbt kan förvandlas till kontanter för att betala skulderna.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.