Indexlån

Indexlån är en typ av obligationslån där avkastningen inte är bestämd i förväg utan beror på utvecklingen av det underliggande index som obligationen är kopplad till, vanligtvis ett aktieindex.

Om index på den aktuella marknaden sjunkit under perioden får låntagaren ingen avkastning vid löptidens slut. Däremot betalas det nominella beloppet alltid tillbaka. Om index har stigit får innehavaren förutom det nominella beloppet även avkastning, beräknad på indexökningen för marknaden. Indexlån har därmed potential till högre avkastning än vanliga obligationslån. Samtidigt finns risken att man helt blir utan avkastning. Däremot riskerar man inte att förlora det belopp som man investerat i obligationen.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för indexlån - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.