Vi har för närvarande problem med vår internetförbindelse vilket orsakar problem att logga in på Mina Sidor. Vi försöker lösa problemet så fort vi kan.

Inflation

När den allmänna prisnivån (priserna på varor och tjänster) i ett samhälle stiger, och värdet på pengarna därmed sjunker. Det vanligaste måttet på inflation är förändringen av konsumentprisindex (KPI). Motsats: deflation.

Företagande - Ordförklaring för inflation - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.