Just nu får du 20 % rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 2 maj.

Företagande / Inkassoavgifter

Inkassoavgifter – belopp och typer

LEI-koder för värdepappershandel

Med inkassoavgifter avses den maximala ersättning för inkassokostnader (enligt lag om ersättning för inkassokostnader mm) som en fordringsägare normalt får ta ut från en gäldenär.

Publicerad:

Maxbelopp för de olika typerna av inkassoavgifter:

 • förseningsersättning, 450 kr
 • skriftlig betalningspåminnelse, 60 kr
 • inkassokrav, 180 kr
 • upprättande av amorteringsplan, 170 kr
Förseningsersättning

Förseningsersättning får endast tas ut av näringsidkare och enbart om leverantören har rätt att ta ut dröjsmålsränta vid förseningen. Om förseningsersättning tas ut får ingen ytterligare ersättning tas ut för betalningspåminnelse eller inkassokrav.

Betalningspåminnelse

För att över huvud taget ha rätt att ta ut avgift för betalningspåminnelse krävs ett avtal om detta. Säljaren får endast ta ut en påminnelseavgift per fordran. Avgiften är då maximerad till beloppet i tabellen. Statliga myndigheter mfl kan dock ha rätt att ta ut högre belopp.

Inkassokrav

Inkassokrav måste vara skriftliga och utformade på ett särskilt sätt enligt inkassolagen. Det måste innehålla uppgifter om:

 • fordringsägaren
 • skulden (hur stor den är, förfallodatum och vad skulden avser)
 • eventuell dröjsmålsränta och hur den är beräknad
 • inkassokostnad
 • information om att fordringsägaren kommer att ansöka om betalningsföreläggande eller stämning och utmätning om kunden inte betalar
 • tidsfristen, dvs ett senaste betalningsdatum då skulden ska vara betald tillsammans med en information om att fordringsägaren annars kommer att gå vidare på det sätt som han beskrivit. Tidsfristen ska vara minst 8 dagar.
 • information om hur kunden ska betala skulden, t ex genom plusgiro- eller bankgirokonto.

Fordringsägaren får bara skicka ett enda inkassokrav till en viss gäldenär för en viss skuld. Därefter måste han välja om han ska gå vidare eller om han vill skriva av skulden.

Moms

Avgifterna är momsfria eftersom de inte är någon ersättning för en såld vara eller utförd tjänst.