Insourcing

Insourcing innebär att ett företag tar tillbaka delar av produktion eller administration som man tidigare lagt ut på underleverantörer (outsourcing). Begreppet används även i betydelsen att ett företag väljer att inte outsourca överhuvudtaget, dvs man väljer att behålla, alternativt utveckla alla funktioner i det egna företaget.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för insourcing - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.