Interimsstyrelse

En interimsstyrelse är en tillfällig styrelse som formellt inte är en styrelse.

Innan en organisation är formellt bildad, brukar man utse några personer att ta hand om de åtgärder som behövs för själva bildandet. Dessa personer bildar då en interimsstyrelse. Först när organisationen är bildad, tar denna över ansvaret för avtal mm som interimsstyrelsen ingått, även för tiden före bildandet. Fram till dess är personerna personligen bundna av alla överenskommelser de ingått för organisationens räkning.

Interimsstyrelsen kan inte fatta några viktigare beslut. Det handlar om att kalla till konstituerande bolagsstämma/föreningsstämma, ge förslag till bolagsordning eller stadgar, ta kontakt med banken, beställa registreringshandlingar och liknande åtgärder inför bildandet.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för interimsstyrelse - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.