Intraprenad

Intraprenad förekommer i offentlig sektor och innebär att personalen på t ex en kommunal enhet driver sin verksamhet som om det vore ett eget företag.

Till skillnad från entreprenader är det fortfarande en kommunalt ägd och driven verksamhet med personal som fortfarande är anställd av kommunen.

En intraprenad kan beskrivas som en resultatenhet med utökade befogenheter samt utökat ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Den kan startas antingen av en personalgrupp eller om förvaltningens eget anbud vinner vid en upphandling. Intraprenadens verksamhet styrs genom en överenskommelse mellan beställare eller förvaltningsledning och intraprenad. Kravspecifikationen som ligger till grund för överenskommelsen styr verksamhetens art, omfattning och ansvarsområde.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för intraprenad - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.