Investering

En investering är en ekonomisk satsning som görs med förhoppning om framtida avkastning. En investering görs antingen för att öka intäkterna eller för att minska kostnaderna.

Intäktshöjande investeringar kallas ofta för kapacitetsinvesteringar. Investeringen genomförs då företaget upplever kapacitetsbrist med befintliga resurser. I samband med nya produkter introduceras är kapacitetsinvesteringar ofta nödvändiga.

Kostnadsreducerande investeringar kan vara rationaliseringsinvesteringar, som görs för att förbättra effektiviteten i företaget. Ett vanligt exempel är när företaget genom en maskininvestering tar bort manuella arbetsmoment.

Ersättningsinvesteringar handlar också om att minska kostnaderna i verksamheten. Ersättningsinvesteringar innebär att äldre kapitalresurser ersätts med nyare och kostnadseffektivare alternativ.

Kvalitetshöjande investeringar kan minska företagets kostnader genom minskade reklamationer.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för investering - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.