Köpkraft

Köpkraft har två betydelser:

1. ett hushålls möjlighet att konsumera varor och tjänster. Köpkraft mäts i statistiska sammanhang som disponibel inkomst per hushåll.

2. pengars värde i förhållande till gällande priser i ett samhälle.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för köpkraft - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.