Kalkylmässig avskrivning

En kaklkylmässig avskrivning är en avskrivning på ett tänkt framtida återanskaffningsvärde.

Kalkylmässig avskrivning används inte i redovisningen utan endast vid olika pris- och lönsamhetskalkyler. Avskrivningen sker linjärt utifrån tillgångarnas nyttjandeperiod.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för kalkylmässig avskrivning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.