Kalkylränta

Kalkylräntan motsvarar det avkastningskrav i investeringskalkyler som företagets ägare eller ledning ställer på investeringarna.  

Är avkastningskravet 15% sätts kalkylräntan till 15%. Teoretiskt ska avkastningen på det av ägarna satsade kapitalet jämföras med andra placeringsmöjligheter. Ägarna kan t ex jämföra räntabiliteten på det egna kapitalet med utvecklingen av generalindex på börsen eller med in inlåningsränta i bank plus en riskpremie.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för kalkylränta - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.