Kalkylränta

Kalkylräntan motsvarar det avkastningskrav i investeringskalkyler som företagets ägare eller ledning ställer på investeringarna.  

Är avkastningskravet 15% sätts kalkylräntan till 15%. Teoretiskt ska avkastningen på det av ägarna satsade kapitalet jämföras med andra placeringsmöjligheter. Ägarna kan t ex jämföra räntabiliteten på det egna kapitalet med utvecklingen av generalindex på börsen eller med in inlåningsränta i bank plus en riskpremie.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.