Kapitalbindning

Kapitalbindning innebär att företagets kapital binds i t ex varulager, kundfordringar, maskiner eller liknande och därför inte kan disponeras för andra ändamål.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för kapitalbindning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.