30% rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30/11. Vad vill du lära dig? »

Företagande / Kapitalförsäkring för ägare

LEI-koder för värdepappershandel

Ett fåmansföretag har tecknat en kapitalförsäkring med ägaren som förmånstagare. Hur ska den hanteras skattemässigt? 

Publicerad:
Svar:

Eftersom det är ägaren som är förmånstagare ska premierna för kapitalförsäkringen behandlas som en skattepliktig förmån (med arbetsgivaravgifter). Premien är avdragsgill som lönekostnad. När ägaren får utbetalningar från försäkringen är dessa skattefria.

Om bolaget skulle ha varit förmånstagare till försäkringen hade premien inte varit avdragsgill (premiebetalningarna bokförs då som en tillgång). Utfallande belopp från försäkringen är en skattefri intäkt för bolaget.