Komplementär

En komplementär är en delägare i ett kommanditbolag, med obegränsat ansvarig för kommanditbolagets förpliktelser precis som en delägare i ett vanligt handelsbolag.

Om en kommanditdelägare eller en annan komplementär inte kan betala, blir komplementären skyldig att betala även den personens insats. Komplementären får sedan kräva den personen på det belopp som lagts ut för personens räkning. Denna återkravsrätt kallas regressrätt.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för komplementär - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.