Konjunktur

Med konjunktur avses de förhållanden som under en viss tidsperiod präglar den ekonomiska verksamheten i världen, i ett land, i en bransch eller liknande. Se även högkonjunktur respektive lågkonjunktur.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för konjunktur - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.