Konjunkturbarometer

Konjunkturbarometern bygger på enkäter till företagen och som ska spegla det rådande konjunkturläget (se konjunktur) inom ett geografiskt område, samt de förväntningar som finns hos företagen om utvecklingen under det kommande året. Konjunkturbarometrar presenteras av bl a Statistiska Centralbyrån (SCB) och Konjunkturinstitutet (KI).

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för konjunkturbarometer - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.