Konjunkturinstitutet (KI)

Konjunkturinstitutet (KI) är en statlig myndighet som tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige.

KI analyserar den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt och bedriver forskning med anknytning till detta.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för Konjunkturinstitutet (KI) - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.