Företagande / Konkurs och näringsförbud

Starta aktiebolag trots tidigare konkurs?

Faktagranskad artikel

Får man starta ett nytt företag efter det att ett aktiebolag man äger gått i konkurs? Hur får man reda på om en person har näringsförbud? 

Publicerad: 2019-03-01
Svar:

Om ägaren i samband med konkursen har fått näringsförbud får denne inte starta ett nytt företag under den tid näringsförbudet gäller. Observera att ett aktiebolags konkurs inte automatiskt innebär näringsförbud för ägaren. För detta krävs ett domstolsbeslut. En personlig konkurs (t ex vid enskild näringsverksamhet) innebär alltid näringsförbud (dvs även utan domstolsbeslut).

Kontakta Bolagsverket (tel 0771-670670) för att kontrollera om en person har näringsförbud.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!