Konsolideringsgrad

Konsolideringsgrad är ett nyckeltal som främst används i försäkringsbolag och i samband med kreditbedömning.

Konsolideringsgraden är ett mått på ett företags förmåga att klara framtida förluster. En hög konsolideringsgrad innebär att t ex ett försäkringsbolag har stora möjligheter att kunna uppfylla sina garanterade och ej garanterade åtaganden.

Konsolideringsgrad = (s:a eget kapital + obeskattade reserver) x 100/balansomslutning

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för konsolideringsgrad - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.