Kontokredit

En kontokredit innebär att en kontohavare får göra uttag i form av ett lån upp till ett visst, med banken avtalat belopp. En kontokredit är vanligen knuten till det vanliga företagskontot och används ofta för att täcka företagets behov av rörelsekapital. På kontokrediten betalas en fast årlig avgift (limitavgift), som normalt uppgår till 1–2 procent av det beviljade kreditbeloppet (limitbeloppet). På det belopp som företaget faktiskt utnyttjar betalas en överenskommen (fast eller rörlig) ränta.

Kallades tidigare checkkredit eller checkräkningskredit.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för kontokredit  - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.