Företagande / Kortare karenstid – åldersgräns kan tas bort

Kortare karenstid

– åldersgränsen på 55 år kan tas bort 
Faktagranskad artikel

En utredning föreslår att åldersgränsen 55 år som bortre gräns för att kunna välja kortare karenstid i sjukförsäkringen ska tas bort. Enligt förslaget ska den nya bestämmelsen börja gälla 1 januari 2022.

Publicerad: 2020-11-12

Regeringen beslutade tidigare i år att tillsätta en utredning med uppdrag att lämna förslag på hur företagares trygghetssystem kan bli tydligare, enklare och mer förutsägbart. Som en del av uppdraget skulle en särskild utredning pröva om åldersgränsen 55 år är ändamålsenlig som bortre gräns för möjligheten att kunna välja en kortare karenstid i sjukförsäkringen. Utredaren har nu presenterat sitt delbetänkande.

Så funkar reglerna i dag

Du kan som egenföretagare själv välja om du vill ha 1, 7, 14, 30, 60 eller 90 karensdagar. Om du inte gjort något val har du automatiskt 7 karensdagar. 

Valet av karenstid påverkar den sjukförsäkringsavgift som fastställs av Försäkringskassan, och som egenföretagaren betalar inom ramen för egenavgifterna.

Om egenföretagaren vill ha en annan karenstid än 7 dagar krävs en anmälan till Försäkringskassan. En försäkrad som fyllt 55 år kan dock inte ändra till en kortare karenstid.

En företagare som driver sin verksamhet i ett aktiebolag ses som en anställd i företaget och omfattas inte av reglerna om rätten att välja karenstid i sjukförsäkringen.

Åldersgränsen 55 år tas bort

Utredningen föreslår att åldersgränsen 55 år som bortre gräns för möjligheten att kunna välja kortare karenstid i sjukförsäkringen ska tas bort. Några övergångsbestämmelser föreslås inte. Utredningen anser också att det inte ska införas någon annan åldersgräns för att fritt kunna välja karenstid i sjukförsäkringen. 

Med tanke på den demografiska utvecklingen, i form av ökad medellivslängd, skulle en bestämd åldersgräns med största sannolikhet behöva omprövas med jämna mellanrum. Detta skulle inte vara förenligt med kravet på att reglerna ska bli tydligare, enklare och mer förutsägbara.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!