Företagande / Krav på elektronisk betalning för rot- och rutavdrag

Krav på elektronisk betalning för rot- och rutavdrag

Faktagranskad artikel

Från och med 1 januari 2020 går det inte längre att betala med kontanter för utförda rot- och rutarbeten. För att ha rätt till skattereduktion krävs elektronisk betalning. 

Publicerad: 2020-01-03
Kontrollmöjligheterna ökar

Genom att införa ett krav på elektronisk betalning ökar Skatteverkets möjligheter till kontroller. Risken för felaktiga utbetalningar minskar eftersom det går att säkerställa att ersättning för arbeten verkligen har betalats och med rätt belopp.

Vad räknas som elektronisk betalning?

En betalning anses som elektronisk om den förmedlats av en betaltjänstleverantör enligt betaltjänstlagen och innehåller uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt. Exempel på en elektronisk betalning är en betalning med kontokort, inbetalningskort, BankID eller Swish. Betalningar med check eller kryptovalutor som Bitcoin räknas inte som elektroniska betalningar. Anledningen till detta är att sådana betalningar inte förmedlas av en betaltjänstleverantör enligt betaltjänstlagen. 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!