Kredit [uttalas kredít]

Kredit (med betoning på sista stavelsen) har två betydelser:

1. rätt att mot en viss ersättning, främst ränta, disponera en viss summa pengar tillhörande kreditgivaren (vanligtvis en bank).

2. anstånd med betalning vid köp av en vara eller en tjänst.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för kredit [uttalas kredít] - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.