Kreditprövning

En kreditprövning innebär att kreditgivaren undersöker konsumentens återbetalningsförmåga, dvs hans eller hennes förväntade möjlighet att betala ränta och amorteringar på den önskade krediten.

Det finns inga uttryckliga regler i lagstiftningen om hur en kreditprövning ska gå till. Av Finansinspektionens allmänna råd och Konsumentverkets riktlinjer framgår dock att en kreditprövning ska utföras på ett omsorgsfullt och noggrant sätt. Normalt innebär det att kreditgivaren ska undersöka konsumentens inkomst, skuldsättning, borgensåtaganden, större regelbundna utgifter för t ex hushåll, bostad, underhåll och resekostnader.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.