Kreditprövning

En kreditprövning innebär att kreditgivaren undersöker konsumentens återbetalningsförmåga, dvs hans eller hennes förväntade möjlighet att betala ränta och amorteringar på den önskade krediten.

Det finns inga uttryckliga regler i lagstiftningen om hur en kreditprövning ska gå till. Av Finansinspektionens allmänna råd och Konsumentverkets riktlinjer framgår dock att en kreditprövning ska utföras på ett omsorgsfullt och noggrant sätt. Normalt innebär det att kreditgivaren ska undersöka konsumentens inkomst, skuldsättning, borgensåtaganden, större regelbundna utgifter för t ex hushåll, bostad, underhåll och resekostnader.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för kreditprövning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.