28 mars 2023 - 14:30: Vi har för närvarande problem med internet vilket innebär att det kan vara problem att logga in och ladda ner från Mina Sidor. Vi jobbar så snabbt vi kan för att lösa det.

Företagande / Kunder som inte hämtar sina saker

LEI-koder för värdepappershandel

Känns det som att du har ett berg av saker som kunder glömt eller struntat i att hämta? Så ska det naturligtvis inte behöva vara. Här får du koll på reglerna som förklarar vilka rättigheter och skyldigheter du har. 

Publicerad:
Så här säger lagen

Lagen är tydlig när det gäller vilka rättigheter och skyldigheter du har. Om din kund är en konsument (privatperson) får du aldrig avtala om sämre villkor än vad lagen säger. Men självklart får du ge bättre villkor – ur kundens perspektiv.

Gör du affärer med en annan företagare kan ni avtala om annat än vad lagen säger, både bättre och sämre villkor. Avtalar ni inte om något alls, ja då är det lagen som säger vad du får och inte får göra med saker som inte hämtats.

Får du sälja saker?

Om en sak inte har hämtats får du (enligt lag) sälja den under följande förutsättningar:

  • uppdraget är slutfört eller avtalet har upphört att gälla (t ex en tv är reparerad),
  • kunden har fått veta att saken ska hämtas och att du annars kommer att göra dig av med den inom en viss tid (minst 3 månader efter meddelandet), och
  • den tid som du satt i meddelandet har löpt ut.

Om samtliga tre punkter uppfyllts har du rätt att göra dig av med saker som kunden inte hämtat ut.

Måste du alltid meddela kunden?

Nej, inte alltid. Om det har gått ett år från det att avtalet slutat gälla (t ex att en tv är reparerad) och om sakens försäljningsvärde är lågt (under ca 400 kr) kan du göra dig av med saken även om du inte lyckats nå kunden.

Blir pengarna dina?

Om du säljer saken blir det i de flesta fall dina pengar. T ex för att täcka en fordran du kan ha på kunden. Om du får in mer pengar än vad fordran är på ska du betala ut överskottet till kunden – om du vet var han eller hon finns.