Just nu får du 50 % sommarrabatt på alla böcker och e-böcker!

Kvittning

1. kvittning av fordran. Innebär att en skuld räknas av mot en fordran (motfordran). När det gäller en arbetsgivares rätt att kvitta lön mot en fordran som han anser att en anställd har till honom, regleras detta noggrant i Lag om arbetsgivares kvittningsrätt (1970:215). Om arbetsgivaren har en fordran på den anställde får denna i princip bara kvittas mot innestående lön om den anställde har lämnat sitt medgivande.

2. kvittning, nystartad näringsverksamhet. Underskott av en aktiv, nystartad näringsverksamhet får dras av (kvittas) mot inkomst av annan förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av annan näringsverksamhet, under vart och ett av de första fem verksamhetsåren. Högst 100 000 kr får dras av varje år. Motsvarande gäller för konstnärligt arbete med mera, men då utan tidsbegränsning.

3. kvittning, option. Innebär att utfärdaren av en option återköper optionen till den kurs som för närvarande gäller på marknaden. För innehavarens del innebär det att han säljer tillbaka optionen till motsvarande värde.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för kvittning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.