Kvittning

Kvittning har flera betydelser:

1. kvittning av fordran. Innebär att en skuld räknas av mot en fordran (motfordran). När det gäller en arbetsgivares rätt att kvitta lön mot en fordran som han anser att en anställd har till honom, regleras detta noggrant i Lag om arbetsgivares kvittningsrätt (1970:215). Om arbetsgivaren har en fordran på den anställde får denna i princip bara kvittas mot innestående lön om den anställde har lämnat sitt medgivande.

2. kvittning, nystartad näringsverksamhet

Underskott i nystartad aktiv näringsverksamhet får kvittas mot andra förvärvsinkomster, dvs inkomst av tjänst och inkomst av andra näringsverksamheter (som allmänt avdrag). Reglerna gäller både enskild näringsverksamhet och handelsbolag.

Kvittningsrätten gäller bara:

  • nystartad verksamhet under de första fem åren,
  • aktiv näringsverksamhet,
  • om du inte direkt eller indirekt bedrivit en likartad verksamhet under de senaste fem åren innan du startade denna näringsverksamhet, och
  • de första 100 000 kronorna i underskott för vart och ett av de fem åren.
  • Observera att man får kvitta högst 100 000 kronor per år och person i underskott för vart och ett av de fem åren.

Om underskottet av nystartad verksamhet ett enstaka år överstiger 100 000 kr kan det överskjutande beloppet utnyttjas ett kommande år under förutsättning att det året visar på ett underskott.

Kulturarbetarkvittning

Kulturarbetarna är den enda yrkesgrupp som under obegränsad tid får kvitta underskott i näringsverksamheten mot andra förvärvsinkomster. Detta enligt en särskild regel om kvittning av underskott i konstnärlig eller litterär verksamhet mot tjänst och mot andra förvärvsverksamheter.

Kvittningen får göras om verksamheten uteslutande eller så gott som uteslutande (minst 90%) avser litterär, konstnärlig eller liknande verksamhet. Förutsättningen är dock att man under beskattningsåret och de tre föregående åren haft ”inte obetydliga intäkter” av verksamheten (IL 62 kap 4 §). Med det menas enligt Skatteverket (dnr 131 805757-09/111) intäkter som under vart och ett av de fyra senaste beskattningsåren uppgår till i genomsnitt ett halvt inkomstbasbelopp för respektive år.

BeskattningsårBelopp
202337 150 kr
202235 500 kr
202134 100 kr
202033 400 kr
201932 200 kr
201831 250 kr
201730 750 kr

Om verksamheten bedrivits kortare tid än fyra år anser Skatteverket att med ”inte obetydliga intäkter” menas att beskattningsårens sammanlagda intäkter ska uppgå till två hela inkomstbasbelopp för det innevarande beskattningsåret.

3. kvittning, option. Innebär att utfärdaren av en option återköper optionen till den kurs som för närvarande gäller på marknaden. För innehavarens del innebär det att han säljer tillbaka optionen till motsvarande värde.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för kvittning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.