Lönsamhetstal

Med lönsamhetstal menas företagsekonomiska nyckeltal som visar vilken avkastning företaget får på sitt resursutnyttjande.

Lönsamhetstal beräknas oftast genom att man ställer företagets resultat i förhållande till kapitalet eller försäljningen.

Exempel på lönsamhetstal är

räntabilitet, bruttomarginal, nettomarginal och vinstmarginal.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för lönsamhetstal - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.