Lekmannarevisor

En lekmannarevisor är en person som har till uppgift att granska om ett aktiebolags eller en förenings verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. En lekmannarevisor ska även granska om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

En lekmannarevisor kan aldrig ersätta en kvalificerad revisor.

I en bostadsrättsförening eller en annan ekonomisk förening som har revisionsplikt brukar en vald revisor som inte är kvalificerad revisor kallas lekmannarevisor.

Se även revisor.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för lekmannarevisor - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.